+421 948 510 574

bratislava@meblik.sk

Facebook
Meblika MEBLIK NABYTOK.SKInformácieObchodné podmienky a termíny dodania

Obchodné podmienky a termíny dodania

I. Firma B&L group s.r.o. podniká s menom a v záujme firmy Meblik ako výlučný distribútor výrobkov firmy Meblik na území SR ďalej ako firemný salón Meblik

II. Podmienky nákupu vo firemných obchodoch Meblik tj. Podmienky zjednania zmluvy nákup - predaj:

1. Obchod Meblik uznává objednávky podané nasledovne:

•a) Emailom na adrese bratislava@meblik.sk

•b) Vo firemnom v STYLA, Studená  4B/18496 ,821 04 Bratislava so sídlom Bajkalská 22, Bratislava 821 09

•c) Telefonicky Bratislava: +421 948 510 574

2. Objednávka je zaslaná na vybavenie výrobcovi vo chvíli, keď sa na konte VUB 2734091756/0200 objaví záloha vo výške 50% hodnoty objednávky. Od tejto chvíle sa počíta doba realizácie, ktorá trvá obvykle od 5 do 7 týždňov. Hoci v mimoriadnych situáciách si firma B&L group s.r.o. vyhradzuje právo zmeny termínu vybavenia objednávky z dôvodov mimo jej kontrolu.

3. Zvyšnú úhradu (druhých 50%) klient posiela bankovým prevodom na konto pred plánovaným termínom dodania tovaru. Tovar bude dodaný zákazníkom, po pripísaní doplatku na účet firmy B&L group s.r.o.

4. Klientovi neprináleží vrátenie zálohy, ak rezignuje od objednávky.

5. Nahlásené objednávky telefonicky a e-mailom sa zapisujú na objednávkový formulár a zasielajú sa elektronicky zákazníkom na potvrdenie a overenie zhody výrobkov v objednávke. Spätná väzba od zákazníka potvrdzujúca zhodu je základom zmluvy.

6. V prípade, že zákazník po obdržaní objednávky zistí, že dostal tovar, iný než chcel objednať, ale tovar sa bude zhodovať s potvrdenou objednávkou od zákazníka, reklamácia sa v takom prípade neberie do úvahy.

III. Predajca si vyhradzuje právo zmeny cien. Ceny sú uvedené vrátane DPH. Od chvíle uskutočnenia objednávky klientom a prevodom zálohy na konto sa ceny pre klienta nemôžu zmeniť.

IV. Klient má právo využiť všetky aktuálne zľavy, o ktorých sa dozvedel vo firemných obchodoch alebo na internetovej stránke www.meblik.sk

V. Na informácie o klientovi, ktoré sú obsiahnuté v objednávkovom formulári, sa vzťahuje zákon na ochranu osobných údajov (č.428/2002 Z.z.) a tieto informácie nie sú ďalej uverejňované tretí stranám.

VI. Klient sa zaväzuje k dodržiavaniu pokynov bezpečného využívania výrobkov firmy Meblik, tieto pokyny nájdete v návode montáže a sú dostupné aj na internetovej stránke www.meblik.sk

VII. Reklamácia:

1. Na všetky výrobky Meblik sa vzťahuje dvojročná záručná doba, kovania BLUM majú doživotnú záruku

2. V tejto dobe má klient právo reklamovať tovar vo firemnom salóne, v ktorom tovar objednával.

3. Záruka je braná do úvahy, ak na nábytku bola nájdená výrobná vada, alebo poškodenie vzniklo opotrebením, pod podmienkou, že nábytok bol používaný v súlade so svojím určením a zachovaním platných noriem.

4. Oprava, na ktorú sa vzťahuje záruka bude prevedená v najkratšej možnej dobe od nahlásenia reklamácie, táto doba nemôže byť však presne určená, pretože je závislá na druhu chyby.

5. Všetky opravy vykonané zákazníkom vedú ku strate nárokov na záruku.

VIII. Dodacie podmienky

1.Tovar  je doručovaný kurierskou službou. Jednotná cena za kuriersku službu je 50 euro do 16:00.  Ak by klient chcel prevziať tovar po 16:00 tak je doplatok individuálny podľa dohody s kurierskou službou.

2. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v objednávke a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom.

3. Akékoľvek nezrovnalosti tovaru s objednávkou a tiež prípadné chyby , vady tovaru, je potrebné nahlásiť do 7 dní od prevzatia nábytku. Nenahlásenie prípadných chýb nábytku v tomto termíne, znamená, že prevzatý tovar je plnohodnotný, nepoškodený a v súlade s objednávkou zákazníka.

4. Zákazník, ktorý neakceptuje navrhovaný termín dodania nábytku, musí počítať s predĺžením termínu dodania tovaru (viac ako 7 týždňov).

 

IX. Montáž

1. Pri objednávke nad 500€ si môže zákazník objednať montáž. Cena montáže sa vyratáva z celkovej ceny tovaru pred zľavou a rovná sa 7 %.  Montážna služba, iba pre zákazníkov z Bratislavy a jej okolia v okruhu 50 km.

2. V prípade montáže, sa môžte dohodnúť priamo s našim montážnikom, aby tovar doniesol v deň montáže. Cena dopravy je stále rovnako spoplatnená.

Go top